Dálková doprava vody v Prosíčkách

Ve středu dne 19.5.2021 proběhlo po delší odmlce plnohodnotné cvičení jednotek požární ochrany třetí a páté kategorie sborů dobrovolných hasičů havlíčkobrodského 17. okrsku. Cvičení proběhlo pod taktovkou velitele Jaroslava Tvrdíka a Josefa Borovského v Prosíčkách. Cílem cvičení bylo zdokonalení součinnosti a spolupráce jednotek, ale i prověření schopností členů a funkčnosti vybavení. V režii velitele cvičení proběhla simulace zajištění vody pro hašení v případě rozsáhlého požáru řazením jednotlivých přenosných motorových stříkaček a cisternových automobilových stříkaček do série, na velkou vzdálenost, s převýšením od vodního zdroje, které je typické pro Ledečsko. Jedenáct jednotek (Hradec, Kozlov, Pavlov, Prosíčka, Vrbka, Habrek, Číhošť, Ledeč nad Sázavou, Jedlá, Bělá, Chřenovice) za pomoci hadic B75 a vlastních přenosných a automobilových stříkaček dopravovalo vodu od tzv. Vodákova mlýna k Prosíčkám. Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti byla přibližně 100 metrů. Cvičení v souladu se svými cíli prověřilo nejen schopnosti a dovednosti hasičů a připravenost a funkčnost techniky, ale i vydatnost vodního zdroje a očekávané i neočekávané komplikace, ke kterým může dojít při ostrém zásahu. Cvičení bylo vyhodnoceno jako přínosné a poznatky, které z něj vyplynuly budou zohledněny při přípravě dalších cvičení, ale především v rámci zásahové činnosti.