Zpráva o činnosti SDH Ledeč v srpnu 2021

Ani v měsíci srpnu 2021 ledečští dobrovolní hasiči nezaháleli. Kromě hospodářských činností pro svého zřizovatele proběhla pravidelná školení, v jejichž rámci byli ocenění někteří hasiči. V minulém roce platná opatření neumožňovala zajistit standardní průběh schůzí a tak byli někteří z dobrovolníků oceněni později. Martinu Hrindovi byla udělena medaile za věrnost, Jaroslavu Jelínkovi a Ondřeji Janákovi krajské čestné uznání. Martin Prášek a Martin Hrinda obdrželi medaili za příkladnou práci. Stužku k věrnostní medaili za 50 let aktivní práce v našem sboru obdrželi plk. Jaroslav Nácovský a Libor Hart. Na dětských táborech v okolí Ledče byla provedena ukázka techniky. Poplach byl jednotce vyhlášen jednou, když došlo k nekontrolovanému zahoření skládky na Vostojavce. V souvislosti s konáním Pokoutního festivalu byly ověřeny přístupové cesty pro zásah v případě požáru anebo jiné události. Na místě konání této kulturní akce bylo zjištěno, že přístupová komunikace je průjezdná, ovšem v průběhu festivalu by znemožnila průjezd požární techniky a možná i sanitních vozů některá ze zaparkovaných osobních vozidel návštěvníků akce. Ač při této kulturní akci nedošlo k mimořádné události, je na místě řidičům opět připomenout, že při parkování svých vozidel musí mít na paměti, že místo ponechané pro průjezd osobního automobilu zpravidla pro průjezd požární cisterny anebo výškové techniky nestačí a svým neohleduplným či nedomyšleným parkováním mohou ohrozit životy lidí zasažených mimořádnou událostí, neboť se k nim nedostane pomoc a technika včas.