Další hasičská svatba

V sobotu dne 4.9.2021 si řekli své ano nynější novomanželé Barča a Tomáš Krejčíkovi. Tomáš patří již několik let mezi základní personální pilíře naší zásahové jednotky a nejen proto přejeme oběma hlavně štěští na jejich společné další cestě životem.  V rámci svatebního dne, jehož převážná část proběhla ve Vilémovicích, si novomanželé vyzkoušeli společný zásah džberovou stříkačkou. Další fotografie se jistě brzy objeví na příslušných internetových profilech novomanželů.