Okresní konference Vilémov, zvonička Prosíčka a uctění památky

V sobotu dne 18.9.2021 se zástupci dobrovolných hasičů z Ledečska zúčastnili okresního shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod. Shromáždění se konalo ve Vilémovicích a po schválení jednacího řádu a volbě komisí zazněly zprávy o činnosti v jednotlivých oblastech za rok 2020. Součástí jednání bylo rovněž schválení výsledků hospodaření a kontrolní a revizní rady. Schválen byl rovněž rozpočet na další období a v diskuzi vystoupili mimo jiných s poděkováním a informacemi ředitel územního odboru Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek anebo ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec. Usnesení z jednání bylo následně přijato jednohlasně. Podrobné informace přinese zápis, který bude uveřejněn na webu okresního sdružení https://www.oshhavlickuvbrod.cz/.

Část zástupců hasičů z Ledečska se po jednání zúčastnila dále i svěcení zvoničky v Prosíčkách.

V neděli 19.9.2021 se ledečtí hasiči připojili k uctění památky dobrovolných kolegů, kteří položili život dne 15.9.2021 při zásahu v Koryčanech, při kterém došlo k výbuchu plynu v rodinném domu.