Zkoušky Hasič II. a III. stupně 2022

Po dohodě s okrskovým starostou Josefem Borovským a vedoucím okresní odborné rady represe Josefem Melounem byl stanoven termín zkoušek ke získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupně pro hasiče havlíčkobrodského 17. okrsku na pátek 1.4.2022 od 18.00 hodin v Ledči nad Sázavou na požární stanici. Pokud by bylo místo konání změněno, bude včas rozeslána informace.

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád – technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:
– písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d)
– ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6 – 10 otázek z prvních 1 – 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7 – 12 otázek z prvních 1 – 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)

Přitom platí, že ze všech oblastí (a,b,c,d) je pro :
Hasič III. stupně 30 otázek – maximální počet chyb 6 – prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek – maximální počet chyb 8 – prospěl

Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a,b,c,d) tématický celek:
Hasič III. stupně 1, tedy celkem 4 celky
Hasič II. stupně 2, tedy celkem 8 celků

Níže jsou připojeny soubory otázek a testovací program.

Pravni_predpisy_a_predpisy_SH_CMS-oblast_A

Prevence_a_ochrana_obyvatel-oblast_B

Nazvoslovi-oblast_C

Specielni_zasahy-oblast_D

Ustni_otazky_pro_jednotlive_okruhy

Testovaci_program_Hasic_2020

Odbornosti SH ČMS HASIČ I. až III. stupně STROJNÍK SH ČMS VELITEL