Velitel Šimanovský povýšen na majora

Velitel ledečských hasičů podporučík Jan Šimanovský byl rozkazem ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina dne 1.3.2022 povýšen do hodnosti majora a ustanoven do funkce velitele stanice v Havlíčkově Brodě. Stalo se tak na základě výběrového řízení, ve kterém zdejší velitel zvítězil. Okresní stanice v Havlíčkově Brodě je mnohem větší a má rozlehlejší hasební obvod i paletu činností, než zdejší ledečská. Na majora Šimanovského bude nové služební místo klást vysoké nároky. Bc. Jan Šimanovský je z hasičské rodiny a k profesionálním hasičům nastoupil v roce 2005. Od roku 2015 velí hasičské stanici v Ledči a jako zdejší velitel měl přirozenou autoritu a respekt. Hlavním přínosem pro ledečské hasiče byl jeho rovný přístup při řešení problémů i manažerských a provozních záležitostí v zájmu uspokojení oprávněných požadavků občanů, organizací i samotného Města, dobrovolného sboru, dobrovolné jednotky, za současného plnění všech povinností kladených na něj jako na vedoucího příslušníka profesionální jednotky a stanice Hasičského záchranného sboru. Za odvedenou práci děkujeme, k povýšení gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na novém místě služebního působiště. Hasiči Ledeč.