Svátek sv. FLoriána a další ochránci proti ohni

Ve středu 4.5. slaví svátek svatý Florián, patron hasičů a kominíků. Florián (lat. Florianus – „kvetoucí“ – proto na Květoslava) sloužil na přelomu 3. a 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní právě Římské říše na území dnešního Rakouska. Po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána byl jako křesťan nucen opustit státní služby. Nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika vězněným souvěrcům. Byl přitom dopaden a následně potrestán. Během mučení opakovaně odmítl zapřít víru a tak byl s mlýnským kamenem na krku utopen v řece. Za neochvějnou víru a mučednickou smrt byl prohlášen za svatého. Mezi atributy sv. Floriána patří přilba římského vojáka, meč a korouhev, a především vědro jímž hasí hořící dům.

Před sv. Floriánem byli ochránci před ohněm sv. Agáta a Vavřinec. Sv. Agáta žila kolem roku 225 na Sicílii. Legenda praví, že rok po Agátině mučednické smrti ohněm a žárem obyvatelé Katalánie zastavili při výbuchu Etny proud sopečné lávy závojem této mučednice. Sv. Vavřinec žil okolo let 250 ve Španělsku. Byl upálen na roštu za pomoc chudým. Podle slov papeže Lva Velikého oheň, který hořel v něm, mu pomáhal snášet oheň mučednický.