Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo
Mateřské centrum Ledňáček: Zdobení stromečku na Stvořidlech
Mateřské centrum Ledňáček: Vánoční besídka
Mateřské centrum Ledňáček: 10.USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL

Zásah - umělé okysličování vody

V sobotu dne 28.7.2018 byla jednotka ledečských dobrovolných hasičů Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina vyslána k pomoci jednotce Hasičského záchranného sboru k rybníku Hutě, kde došlo v důsledku dlouhotrvajícího sucha...
Zpráva | 29. červenec 2018, 08:56 | Daniel Horký | komentáře: 0

První polovina prázdnin je téměř za námi

Konec července je za dveřmi a tak se sluší ohlédnout za činností ledečských hasičů a událostmi z první poloviny letních prázdnin. Dne 28.6.2018 nás navždy opustila paní Marie Pokorná. Rozloučili jsme...
Zpráva | 25. červenec 2018, 07:45 | Daniel Horký | komentáře: 0

Cvičení na hradě

Ledečský hrad je dominantou města i okolí a významnou pamětihodností. Jak už to ale bývá, historicky jsou s ním spojeny i mimořádné události. Jedna z prvních v historických pramenech dochovaných mimořádný událostí je ...
Zpráva | 19. červen 2018, 03:05 | Daniel Horký | komentáře: 0

Cvičení v Chřenovicích

Členitost, obtížná prostupnost a převýšení terénu v ledečském hasebním obvodu může v případě požáru zapříčinit ztížené podmínky pro hasební zásah a to zejména vzhledem k zásobování hasební vodou. Úspěšná likvidace požáru vyžaduje nepřetržitou...
Zpráva | 11. červen 2018, 20:53 | Radek Pavelka | komentáře: 0

Celostátní setkání hasičských slavnostních a historických praporů v Brně

Otevřením bran brněnského výstaviště začal v sobotu 26.5.2018 festival Re:publika, který připomíná 100. výročí Československa a 90 let existence veletržního areálu. Součástí akce bylo celostátní setkání hasičských a slavnostních praporů...
Zpráva | 28. květen 2018, 10:31 | Daniel Horký | komentáře: 0

Motokros a Pohádkový les ve Vilémovicích

Ledečští dobrovolní hasiči se v uplynulých dvou víkendech opět aktivně zapojili do společenského dění ve městě a okolí. V neděli dne 20.5.2018 asistovali na motokrosových závodech, kde jako řadu let před tím skrápěli...
Zpráva | 28. květen 2018, 09:01 | Daniel Horký | komentáře: 0

Okrsková soutěž ve Bělé

V sobotu 12.5.2018 proběhla v Bělé soutěž okrsku č. 17 v požárním sportu. Počasí akci přálo a hasiči i jejich příznivci zde strávili příjemné odpoledne. Za Ledečský sbor na sto metrů překážek nastoupili Pavel Pokorný...
Zpráva | 14. květen 2018, 08:20 | Daniel Horký | komentáře: 0


Novější [2/48] Starší

Chceš se stát členem ledečského SDH?
Ano
45.6%
(159)
Ne
54.4%
(190)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
193781