Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Pravidla uveřejňování na webu

  1. Uživatel je povinen při registraci uvést své pravdivé jméno a pravdivý E-mail. Tento údaj budou kontrolovat administrátoři webu.
  2. Odpovědnost za zveřejněný článek nese jeho autor.
  3. Článek, který nebude mít pravdivý podpis, bude smazán, nebo po úvaze redakce označen jako anonym. Podpis anonym pak znamená, že na článek je nahlíženo jako na nepravdivý, zavádějící, či pomlouvačný a redakce se s jeho obsahem neztotožňuje.
  4. U komentářů nebude podpis vyžadován, i když je slušností se pod své názory podepsat.
-sv-
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
208964