Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Technika

Technika SDH

Náš sbor disponuje terénním speciálem CAS 16 na podvozku Renault Camiva CCF 4000. Tento vůz je určen především k hašení ve velmi nepřístupném terénu, zejména lesních požárů. Vozidlo uveze 3000 litrů vody a v zásobě má 400 litrů pěnidla. Je vybaveno čerpadlem o výkonu 1600 l/min. a vysokotlakem o výkonu 40 bar při průtoku 200 l/min, dále pak motorovými pilami, přetlakovou ventilací, plovoucím čerpadlem a řadou dalších věcných prostředků požární ochrany. Osádka 1+4; prostupnost vozidla terénem je opravdu skvělá.


CAS 16
Chceš se stát členem ledečského SDH?
Ano
45.9%
(162)
Ne
54.1%
(191)
Připravované akce
Momentálně žádnou akci nepřipravujeme.
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664