Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 18. únor 2017, 13:13

Zkoušky Hasič II. a III. stupně - studijní materiály

V pátek dne 17.3.2017 od 18.00 hod. proběhnou na ledečské požární stanici zkoušky ke získání odbornosti Hasič II. a III. stupně. Okruh potřebných vědomostí je široký, času málo, proto uveřejňuji z webu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
podkladové materiály.

V příloze:

1) Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I - III
2) Prevence a ochrana obyvatel - základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel
3) Speciální zásahy, požární taktika - základní znalosti z oblasti bojového řádu, přeprava nebezpečných látek, signalizace
4) Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád - základní názvosloví a znalost technických prostředků, cvičební řád - technický výcvik
5) Ústní otázky pro jednotlivé okruhy Hasič I. – III. stupně.
Hasič III

Přílohy

Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
212518