Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 5. únor 2018, 08:40

Kurz obsluhy motorových pil

Přenosná motorová řetězová nebo rozbrušovací pila je jedním z technických prostředků ve vybavení jednotek požární ochrany. Jde o prostředek vysoce efektivní, avšak také velice nebezpečný. Proto je nutné při práci s  motorovou pilou zachovávat maximální opatrnost a bezpečnost. Problematika práce s motorovými pilami je u jednotek požární ochrany značně rozsáhlá a nelze přesně určit konkrétní podmínky pro prováděné práce při požárech, živelních pohromách a technických zásazích.

Proto je specializaci, teoretické přípravě a výcviku obsluhovatelů motorových pil u jednotek požární ochrany věnována náležitá pozornost.

Členové jednotky často při zásahové činnosti řeší zvláštní případy kácení, které se podstatně liší od běžného pracovního postupu. Jedná se například o kácení stromů nakloněných proti zvolenému směru pádu, kácení stromů vyhnilých a dutých, ale především kácení stromů v blízkosti budov, komunikací, elektrovodů a produktovodů, vodních toků, v parcích, stromů zlomených, rozštípnutých, přelomených, vyvrácených a to vše v souvislosti s činností při řešení mimořádných událostí.

K zajištění provádění záchranných a likvidačních prací s nasazením přenosné motorové řetězové nebo rozbrušovací pily a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při této činnosti je stanoveno, že pracovat s  motorovou pilou u  zásahu je oprávněn hasič, který úspěšně absolvoval specializační kurz pro obsluhu motorových pil v jednotce PO a pravidelnou odbornou přípravu. Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil zajišťují HZS krajů, rozsah a obsah specializačního kurzu je dán učebními osnovami, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.

Praktická část výcviku obsluhy motových pil proběhla tento víkend a za ledečský sbor se jí zúčastnili Tomáš Krejčík a Miroslav Doležal.
1 2 3 1 2 3 1
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664