Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 11. únor 2018, 19:55

Evropský den linky 112

Tak jako každý rok i letos jsme si dne 11.2. připomněli Evropský den linky 112. Historie linky 112 sahá do roku 1991, kdy Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. Česká republika zavedla jednotné evropské tísňové číslo v roce 2004. Linka 112 v současnosti slouží půl miliardě občanů členských států Evropské unie, občanům Černé Hory, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka a Islandu. Tísňové hovory na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 i české číslo 150 jsou odbavovány ve 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů. Technologie telefonních center propojuje základní složky integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky, Policii České republiky a zdravotnickou záchrannou službu), což umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek. Moderní softwarové vybavení dovoluje například identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu. Za rok 2017 operátoři tísňových linky 112 odbavili v České republice 2 991 669 hovorů, z čehož 2 601 939 volání bylo na linku 112 a 389 730 volání na linku 150. Nejvíce volání zaznamenali operátoři linek v lednu 2017, oproti tomu nejméně hovorů bylo přijato v měsíci dubnu 2017. Dle statistiky počtu přijatých hovorů na tísňových linkách jednotlivých krajů vede HZS hl. m. Prahy, dále HZS Středočeského kraje a HZS Moravskoslezského kraje. Na základě těchto tísňových volání vyjela v roce 2017 v České republice každé 2 minuty a 55 sekund jednotka požární ochrany k řešení mimořádné události. Číslo 112 lze standardně vytočit i s uzamčenou klávesnicí či displejem a z mobilního telefonu bez SIM karty. Obdobou evropského čísla 112 je americké číslo 911.

Další informace jsou zveřejněny na stránkách HZS ČR. Jako ilustrační fotografie použity snímky volně dostupné na internetu.

Dále dne 11.2. oslavil narozeniny Radek Pavelka, starosta Sboru dobrovolných hasičů v Hradci a člen jednotky požární ochrany Ledeč nad Sázavou. Přejeme vše nejlepší.
call centrum 112 call centrum 911
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664