Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 26. únor 2018, 09:44

Termín zkoušek odbornosti Hasič III. a II. stupně

Po dohodě s okrskovým starostou Josefem Borovským, vedoucím okresní odborné rady represe Josefem Melounem a velitelem stanice ppor. Janem Šimanovským, byl pro okrsek č. 17 stanoven letošní termín zkoušek odbornosti Hasič III. a II. stupně. Zkoušky proběhnou v sobotu dne 31.3.2018 od 16.00 hodin na stanici Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou.

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád - technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d)
- ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6 - 10 otázek z prvních 1 - 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7 - 12 otázek z prvních 1 - 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)

Přitom platí, že ze všech oblastí (a,b,c,d) je pro :
Hasič III. stupně 30 otázek - maximální počet chyb 6 - prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek - maximální počet chyb 8 - prospěl

Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a,b,c,d) tématický celek:
Hasič III. stupně 1, tedy celkem 4 celky
Hasič II. stupně 2, tedy celkem 8 celků

Studijní materiály jsou ke stažení ZDE.
1
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196666