Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 26. únor 2018, 13:15

Oprava vozidla

V současné době probíhá další z rozsáhlejších oprav našeho zásahového vozidla, která neumožňuje, aby bylo vozidlo zařazeno ve výjezdu. Jedná se o nutnou opravu na brzdové soustavě a v souvislosti s ní byla zahájena výměna kulových kohoutů s plynulou regulací u výtlačných hrdel naší automobilové stříkačky. Vzhledem k rozměrům nových kulových kohoutů bylo nutno přistoupit k výměně i koncové části potrubí.
1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196665