Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 9. duben 2018, 09:16

Havarijní kácení během akce Čistá řeka Sázava

Na sobotu dne 7.4.2018 členové sboru dobrovolných hasičů plánovali jako několik předchozích let účast na akci Čistá řeka Sázava na Vysočině 2018 , nicméně jednotka byla vyslána k havarijnímu pokácení stromu, který ohrožoval osoby a průjezdnost komunikace ke Slunečné zátoce. Jednou z činností hasičů je kácení dřevin, které ohrožují objekty, v jejichž důsledku dochází k přímému ohrožení osob a rovněž provádění činností k odstranění nebezpečí pádu dřevin či jejich částí na veřejná prostranství či komunikace pro potřeby nasazení techniky anebo záchrany osob apod. V případě pádu narušeného stromu by došlo k ohrožení osob na cyklostezce a byl by znemožněn případný zásah ve Slunečné zátoce a tamních rekreačních objektech, kde se během zejména letní sezony nachází větší množství osob, zejména dětí. Po pokácení stromu bylo dále nutné odstranit jej z komunikace a prostoru, kam dopadl. Díky vysokému pracovnímu nasazení byla téměř veškerá potřebná činnost provedena během dopoledne. Využito bylo jak zásahové vozidlo Renault Camiva s navijákem při jištění stromu, usměrnění pádu a manipulaci s kmenem, tak hospodářské vozidlo Škoda Felicia při přemisťování pokácené dřeviny z veřejného prostranství a přilehlého lesa. Přes fyzickou náročnost zásahu se jej po celou dobu aktivně účastnila členka sboru Jana Doležalová.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
196664