Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 3. květen 2018, 09:27

Sv. Florián, sv. Agáta a Vavřinec a další bezpečnostní symbolika

V pátek 4.5. slaví svátek svatý Florián, patron hasičů a kominíků. Florián (lat. Florianus - „kvetoucí“ - proto na Květoslava) sloužil na přelomu 3. a 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní právě Římské říše na území dnešního Rakouska. Po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána byl jako křesťan nucen opustit státní služby. Nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika vězněným souvěrcům. Byl přitom dopaden a následně potrestán. Během mučení opakovaně odmítl zapřít víru a tak byl s mlýnským kamenem na krku utopen v řece. Za neochvějnou víru a mučednickou smrt byl prohlášen za svatého. Mezi atributy sv. Floriána patří přilba římského vojáka, meč a korouhev, a především vědro jímž hasí hořící dům.

Před sv. Floriánem byli ochránci před ohněm sv. Agáta a Vavřinec.

Sv. Agáta žila kolem roku 225 na Sicílii. Legenda praví, že rok po Agátině mučednické smrti ohněm a žárem obyvatelé Katalánie zastavili při výbuchu Etny proud sopečné lávy závojem této mučednice. (Obr. 1)

Sv. Vavřinec žil okolo let 250 ve Španělsku. Byl upálen na roštu za pomoc chudým. Podle slov papeže Lva Velikého oheň, který hořel v něm, mu pomáhal snášet oheň mučednický. (Obr. 2)

V Americe je tradičním symbolem hasičů tzv. Floriánský kříž, někdy označován jako Maltézský kříž. Počátky symbolu sahají do byzantské kultury v 6. století. Osmihrotý kříž byl užíván rytíři při křížových výpravách. Dodnes je znakem Johanitů - Maltézských rytířů, řádu, který vznikl k pomoci trpícím a ochraně poutníků a víry. Údajně právě od jejich znaku byl odvozen tzv. Floriánský kříž. Ten je rovněž osmihrotý, ale má zaoblené strany. V jeho tvaru je pak umisťována tradiční americká hasičská symbolika, identifikace sboru, nebo sám sv. Florián. (Obr. 3)

V oboru vnitřní bezpečnosti, v podnebí evropského anticko-biblického dědictví je na místě pro úplnost připomenout, že i policisté mají svého patrona. Je jím archanděl Michael. Často je zobrazován společně s nápisem "St. Michael protect us" na různých nášivkách, které nosí právě policisté a vojáci. Policejní verze symbolu často obsahuje modrou linku, která bývá stylyzována nejčastěji v meči. (Obr. 4)

Michael je nejznámější z archandělů, Božích poslů-andělů zvláštního významu, kteří se vyskytují v abrahámovských náboženstvích. V křesťanství, kde se označuje také za svatého Michaela či Michala, je znám z Apokalypsy jako přemožitel Antikrista v podobě draka.

Tenká modrá linka - Thin blue line je symbol, který byl původně používán policisty Velké Británie jako vyjádření úcty k padlým kolegům, nejdříve jen jako tenká modrá linka na černém pozadí, později horizontálně křížící černobílou stylizaci britské vlajky. Po roce 1988, po uvedení stejnojmenného dokumentárního filmu o vraždě Dallaského policisty Roberta W. Wooda se ale používání tohoto symbolu rozšířilo i do USA a Kanady. Význam symbolu se postupně také rozšiřoval a tak se černobílá stylizovaná vlajka s tenkým modrým pruhem stala symbolem podpory nejen padlým, ale také žijícím policistům i jejich rodinám. Ve velkém měřítku se to ukázalo při demonstracích v Dallasu v roce 2016. Vypukly zde nepokoje, během kterých snipeři zastřelili pět policistů a sedm jich zranili. Mnoho lidí tehdy svou podporu policejnímu sboru prezentovalo právě stylizovanou vlaječkou s tenkým modrým pruhem. Pak se symbol již začal rozšiřovat do mnoha dalších zemí po celém světě.

Po lince v americké vlajce je různých variant nepřeberně (obr. 5), objevuje se i např. pod moravskou orlicí. (Obr. 6)

Tenkou modrou linií se vracíme k hasičům, protože u těch se ujala verze červená. Thin red line má po přiměřené oborové modifikaci téměř stejný symbolický význam. (Obr. 7)
1 2 3 4 5 6 7
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
208964