Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 12. červen 2019, 15:17

Městské slavnosti v Ledči

Jako každý rok jsme zajišťovali požární dozor na městských slavnostech v Ledči nad Sázavou, které se konaly v sobotu 8.6.2019.

V dopoledních hodinách proběhlo stavění stanu, který zapůjčujeme k dispozici na slavnosti jako zázemí pro vystupující.

Po celý den nebyl zásah hasičů potřeba až ve večerních hodinách byla poskytnuta první pomoc u lehkého zranění.

Vzhledem ke krásnému počasí a velké účasti se akce vydařila.
1 2 3
Jana Doležalová
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
211841