Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 13. září 2019, 09:36

Pátek 13. - Den požární bezpečnosti - Tři metry k životu

I v letošním roce Česká asociace hasičských důstojníků vyhlásila za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti. V roce 2019 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. září. Tradičně se hasiči snaží pověru o nešťastném pátku třináctého vyvrátit pořádáním různých preventivně výchovných akcí, kdy chtějí ukázat připravenost na mimořádné události.

Za nešťastný den je však pátek třináctého považován nikoliv jen na základě pověry, ale i historické události, ke které došlo v pátek 13.10.1307, což je datum začátku konce Řádu Templářů. Tehdejší francouzský král Filip IV (Sličný) nechal toho dne pozatýkat takřka všechny jeho příslušníky. Ti byli následně krutě mučeni a vyslýcháni pro vykonstruovaná a tehdy závažná obvinění, jako odpadlictví od víry svaté, popírání Krista, plivání na kříž, uctívání model, pakty s muslimy apod. Asi tři stovky z nich byli následně i upáleni. Templářům se do té doby velmi dařilo, vytvořili na vladařích nezávislou finanční strukturu. Královi se zřejmě nelíbilo, že jejich bohatství nemá pod svojí kontrolou. Nadto jej do řádu odmítli přijmout, přičemž odmítli i sloučení s jiným řádem, v jehož čele byl jeho vlastní syn. Proto se rozhodl tento řád bojovníků, mnichů a bankéřů v jednom, zničit.

V letošním roce je hlavním tématem Dne požární bezpečnosti provedení kontroly příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst požární vody. Průjezdnost pozemních komunikací ve městech je vzhledem k tzv. "dopravě v klidu" - tedy zejména někdy bezohledně parkujícím řidičům pro požární a i jinou rozměrnou techniku docela oříšek. Hasiči často vyjíždějí k požárům v bytových domech a při většině z těchto zásahů hasičům komplikovaly dojezd na místo události a nejvhodnější ustavení techniky nevhodně zaparkované automobily.

Ledeč nad Sázavou není výjimkou a při kondičních jízdách je často ověřována průjezdnost pozemních komunikací ve městě. Přestože jsme za poslední dobu nenarazili na řidiče, který by parkoval tak, že bychom s naším požárním vozem neprojeli a současně nemáme v úmyslu upozorňovat na nesprávně zaparkovaná vozidla policii, vyzýváme řidiče, aby při parkování upřednostnili logickou úvahu a zákonnou úpravu parkování, před vlastním pohodlím a parkováním, kde se to za každou cenu podaří, zejména pak na sídlišti. To, že někde díky zkušenosti strojníka projede naše cisterna, neznamená, že tím samým místem projede velkokapacitní cisterna anebo výšková technika.

Myslete na to, že v případě požáru jde o čas a o život, proto při parkování:

ponechte trvale volně průjezdnou šířku příjezdové komunikace k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, nejméně 3 metry,

neparkujte přímo před vstupem do objektu,

neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku,

neparkujte v těsné blízkosti hydrantů a skříní suchovodů.


Video Hasičského záchranného sboru České republiky na YouTube.
foto HZS HZS
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
213104