Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 31. prosinec 2019, 08:57

Činnost v roce 2019

S posledním dnem roku 2019 přehledem činnosti ledečských hasičů uzavřu naše letošní zpravodajství.

Přehled činnosti nezahrnuje veškeré aktivity, zejména nejsou zaznamenány kondiční jízdy, nácviky disciplín požárního sportu, údržba materiálu a techniky ani další běžné provozní činnosti.

Leden
25.1.2019 poplach - požár komínu skladu v Podolí

Únor
2.2.2019 výcvik práce s motorovými pilami
14.2.2019 výcvik práce na zamrzlé hladině a záchrana tonoucího v Hradci

Březen
9.3.2019 poplach - požár domu v Koutech
15.3.2019 malování prostor stanice a přednáška na téma IZS na ledečském gymnáziu
18.3.2019 poplach – požár lesa Ke Křížům
22.3.2019 velitelský den
22.3.2019 testy ke získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. Stupně
23.3.2019 bowlingový turnaj
28.3.2019 – poplach – požár lesa v Hradci
30.3.2019 výcvik práce na otevřené vodní hladině s rafty a první pomoc
31.3.2019 poplach - požár hrabanky v Hněvkovicích

Duben
3.4.2019 poplach - požár klestí v Ostrově
4.4.2019 výcvik nositelů dýchací techniky Havlíčkův Brod
4.4.2019 poplach – nebezpečný strom v Hradci
6.4.2019 účast na akci čistá řeka Sázava na Vysočině
9.4.2019 poplach – požár lesa v Číhošti
20.4.2019 preventivní činnost – kontrola funkčnosti suchovodů
22.4.2019 poplach – požár ve Hněvkovicích
23.4.2019 poplach – nebezpečný strom v Sechově
26.4.2019 pomoc při přípravě tanečního poháru v Sokolovně
27.4.2019 asistence na Motokrosu
30.4.2019 pořádání pálení čarodějnic

Květen
22.5.2019 zaražení nového dopravního automobilu do výjezdu
27.5.2019 dostrojení členů

Červen
2.6.2019 asistence na Motokrosu
8.6.2019 účast na soutěži v Hradci a pomoc při pořádání Městských slavností
9.6.2019 účast na soutěži v TFA v Bojišti
16.6.2019 ukázka na pohádkovém lese ve Vilémovicích
17.6.2019 poplach – požár kotelny ve školce
21.6.2019 poplach – požár pole Habrek
26.6.2019 ukázka techniky , zalévání městské zeleně, pomoc policii při pátrání po osobě

Červenec
16.7.2019 poplach – požár balíků slámy Hněvkovice
20.7.2019 asistence na Bitvě o Notorburg, pochod okolo Ledče, ukázka na dětském táboře
29.7.2019 poplach – požár hotelu v Koutech

Srpen
29.8.2019 poplach – čerpání vody ze zaplavených objektů po bouřce
30.8.2019 poplach – odstraňování následků bouřek a přeháněk

Září
10.9.2019 poplach – požár vozidla v Hradci
11.9.2019 ukázky pro děti 1. a 5. třídy ZŠ
13.9.2019 soutěž v TFA Ledečský železný hasič a hasička
14.9.2019 exkurze HZS KV Jihlava
17.9.2019 poplach – pomoc policii při pátrání po osobě

Listopad
1.11.2019 instalace nových pružin na zásahovém vozidle
7.11.2019 odstranění dřevin v okolí tratě na Zoufalce

Prosinec
1.12.2019 asistence na lampionovém průvodu
5.12.2019 asistence na mikulášské nadílce na hradě
14.12.2019 předání hraček Charitě Havlíčkův Brod
29.12.2019 poplach – požár skládky dřeva v Hněvkovicích

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že dnešním dnem končí při poslední směně služební poměr letitý příslušník Hasičského záchranného sboru pan vrchní inspektor nadpraporčík Jaromír Říha, který je jedním z dobrovolných hasičů, zakladatelů ledečské profesionální požární ochrany. V současné době je nejdéle sloužícím profesionálním hasičem na Vysočině! Děkujeme za celoživotní záchranářství a přínos ledečskému hasičskému hnutí. Více vizte ve večerním zpravodajství veřejnoprávní televize na kanálu ČT24.

Lze také připomenout, že v uplynulém roce se našim členům narodili Markéta Pokorná, Zuzana Pajerová a Jindřich Kršňák. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme zdraví a štěstí.

Bohužel nás navždy opustil náš letitý člen Luboš Pajer. Věnujeme mu vzpomínku.

K vyhodnocení končícího roku patří i zmínka o tom, co se nepovedlo. Z mého pohledu se stále nedaří rozšířit naše řady o nové členy. Pro mě je to s podivem, krom plnoletosti, odpovědnosti, schopnosti týmové práce, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti, mnoho dalších požadavků nemáme. Snad pouze motivaci a zájem pomoci spoluobčanům v případě nouze a o netradiční sportovní, společenské i akční vyžití. Všichni zájemci mohou kontaktovat kohokoliv z našich řad, osobně se dostavit na stanici, nebo nás oslovit s jakýmkoliv dotazem kterýmkoliv dostupným komunikačním kanálem.

Pevně věřím, že v letošním roce již nedojde k mimořádné události a oslavy příchodu roku 2020 se obejdou bez zásahu jakékoliv složky integrovaného záchranného systému a tato zpráva zůstane za rok 2019 poslední.

Stay safe.
ilustrační foto
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
212518