Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 20. leden 2020, 16:24

Výroční valná hromada a volby 2020

V pátek dne 17.1.2020 proběhla v habreckém kulturním domě výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou a volby představitelů sboru na další období.

Jednání zahájil velitel stanice Jan Šimanovský a přivítal přítomné a představil hosty, Ing. Zdeňka Tůmu a ing. Hanu Horákovou za Město Ledeč, ředitele Sudexu Ing. Martina Šindeláře, PhD., MBA, Bc. Jitku Muzikářovou, DiS. z havlíčkobrodské charity a za zasloužilé hasiče plk. Jaroslava Nácovského.

Omluvil nepřítomné představitele dalších organizací a předal slovo starostovi sboru Danielu Horkému. Ten vyzval přítomné k symbolické minutě ticha, při které přítomní věnovali vzpomínku těm, kteří naše řady navždy opustili. Z ledečských hasičů se jednalo o Zdeňka Chadima a Luboše Pajera.

Následně přednesl zprávu o činnosti sboru v loňském roce. Jednalo se o chronologické shrnutí všech významnějších aktivit sboru, od zásahové po kulturní činnost po měsících. V lednu se jednalo o požár komínu skladu v Podolí, v únoru výcvik práce s motorovými pilami a práce na zamrzlé hladině a záchrana tonoucího v Hradci, za březen požár domu v Koutech, malování prostor stanice a přednáška na téma IZS na ledečském gymnáziu, požár lesa Ke Křížům, velitelský den, testy ke získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. Stupně, bowlingový turnaj, požár lesa v Hradci, výcvik práce na otevřené vodní hladině s rafty a první pomoc a požár hrabanky v Hněvkovicích. V dubnu pak požár klestí v Ostrově, výcvik nositelů dýchací techniky Havlíčkův Brod, kácení stromu v Hradci, účast na akci čistá řeka Sázava na Vysočině, požár lesa v Číhošti, kontrola funkčnosti suchovodů, požár ve Hněvkovicích, nebezpečný strom v Sechově, pomoc při přípravě tanečního poháru v Sokolovně, asistence na Motokrosu, pořádání pálení čarodějnic na Rašovci. V červnu se jednalo o asistenci na Motokrosu, účast na soutěži v Hradci a pomoc při pořádání Městských slavností, účast na soutěži v TFA v Bojišti, ukázka na pohádkovém lese ve Vilémovicích, cvičení požár kotelny ve školce, výjezd na požár pole Habrku, ale i ukázka techniky, zalévání městské zeleně, pomoc policii při pátrání po pohřešované osobě. V červenci dobrovolní hasiči vyjížděli k požáru balíků slámy v Hněvkovicích, asistovali na Bitvě o Notorburg, pochod okolo Ledče, zajistili ukázku na dětském táboře a zasahovali u požáru hotelu v Koutech. V srpnu převažovalo odstraňování následků bouřek a přeháněk, v září ukázky, soutěže a rovněž došlo v Hradci k požáru vozidla. Listopad se nesl ve znamení opravy zásahového vozidla a odstranění dřevin v okolí tratě na Zoufalce. V prosinci hasiči asistovali na lampionovém průvodu, na mikulášské nadílce, předali hračky dětem v Havlíčkově Brodě a zasahovali u požáru skládky dřeva v Hněvkovicích. Závěrem svého příspěvku popřál nově narozeným dětem hasičů i jejich rodičům štěstí a zdraví (hasičští novorozenci: Markéta Pokorná, Zuzana Pajerová a Jindřich Kršňák). Současně si posteskl nad neuspokojivým náborem nových mladých funkčních členů.

Vzhledem k volbám byla ustanovena návrhová komise ve složení Miroslav Doležal a Jaroslav Jelínek, zapisovatelka Jana Doležalová a ověřovatel zápisu Tomáš Krejčík.

Velitel Šimanovský seznámil přítomné s plánem práce na rok 2020 (účast na cvičeních, výcvik, účast na soutěžích, lékařské prohlídky, zásahová činnost apod.)

Starosta sboru navázal seznamem navržených členů do výjezdové jednotky (SDH: Horký, Jelínek, Malimánek, Hrinda, Rajdl, Polák, Krejčík, Doležal, Doležalová, Pajer, Šimůnek, za HZS: Šimanovský, Hess, Machotka, Pokorný, Prášek, a nově za Habrek: Veleta, Černý, Krajíček, Karel, Veselka, Martínek.

Na výkonné funkce ve sboru byli navrženi starosta Horký, náměstek Hess, velitel Šimanovský, zástupce velitele Jelínek, preventista Horký, revizor Doležalová. Na okrskové funkce byli navrženi starosta Josef Borovský a kandidát na velitele Radek Pavelka.

Veškeré zprávy a navržení kandidáti byli schváleni kvalifikovanou většinou, bez hlasů proti.

Následovalo ocenění členů: okresní čestné uznání obdržel Tomáš Pajer, medaili za zásluhy Ondřej Janák, medaili sv. Floriána Jaromír Říha, stužku za věrnost 30 let Ing. Jana Nováková a za 40 let Václav Pokorný, Jana Doležalová obdržela děkovnou plaketu. Václav Pokorný a Jaromír Říha pak převzali nástěnnou koláž z fotografií z jejich mnohaleté hasičské činnosti.

V diskuzi vystoupili starosta Ing. Tůma, který poděkoval za činnost, stejně jako Ing. Horáková. Ing. Šindelář vyzdvihl spolupráci a odvedenou práci. Bc. Muzikářová seznámila s činností charity a poděkovala za podporu dětí v jejich zařízení. Plk. Nácovský pak shrnul situaci pohledem veteránů.

Po chutné večeři následovala volná zábava v hudebním doprovodu dj. Hruši.

Zápis: Jana Doležalová, ověřovatel: Tomáš Krejčík.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
212518