Hasii Lede nad Szavou
Jmno Heslo

Zprva | 11. nor 2020, 17:36

Evropský den linky 112

Dnes 11.2.2020 si připomínáme Evropský den linky 112. Na toto jednotné evropské tísňové číslo se dovoláte na telefonní centra hasičských záchranných sborů v krajích, které je provozují.

Operátoři tísňové linky odbaví během své směny desítky hovorů. Jejich práce nespočívá jen ve správném zadání potřebných dat do systému, a to například i v cizím jazyce. Operátor musí především poznat a uvědomit si, v jaké situaci jsou lidé na druhé straně telefonu. Většinou jsou to lidé ve stresu, vystrašení a bezmocní. Často ani nedokáží říct, kde přesně se nacházejí. Ke správnému zvládnutí situace pomáhají operátorům jednak jejich zkušenosti, ale především také technologie linky 112, která se neustále zlepšuje.

Technologie center propojuje základní složky integrovaného záchranného systému – Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží téměř půl miliardě občanů členských států EU a je zavedeno i v několika ostatních zemích. Číslo je lehce zapamatovatelné, lidé si rychle zvykli a konkrétně v Libereckém kraji je linka hodně využívána. Za rok 2019 na toto číslo zavolalo celkem 87 811 osob.

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. K 1. 1. 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích).
1
Jana Doležalová
Fondy Evropsk Unie Kraj Vysoina FOND VYSOINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysoina
226005