Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 24. únor 2020, 14:24

Okrsková valná hromada - výsledky voleb

V pátek dne 21.2.2020 proběhla ve spolkovém domě v Habreku výroční valná hromada okrsku č. 17 - Ledečsko Okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod. Jednání zahájila úvodním slovem místostarostka Ing. Hana Horáková a dále jednání řídil okrskový starosta Josef Borovský. Mezi hosty nechyběli ledečský starosta Ing. Zdeněk Tůma, zástupce zasloužilých hasičů Jaroslav Nácovský, starosta sousedního okrsku č. 18 Jan Cihlář a za Hasičský záchranný sbor Jan Šimanovský a samozřejmě zástupci jednotlivých sborů z Ledečska. Své zprávy pak přednesli starosta okrsku, velitel Václav Pokorný, hospodářka Bronislava Holková, zástupce revizní rady Jiří Novák a z rady prevence Karel Jaromír. Okrskový starosta poděkoval za práci ve sborech. I přes zvýšenou administrativní zátěž se daří plnit veškeré povinnosti a dostát nárokům, jaké jsou na dobrovolné hasiče kladeny. Dále zhodnotil naplnění plánu práce na loňský rok. Připomenul školení, soutěže i zásahovou činnost. V okrsku je nyní přes 350 hasičů, nejvíce členů přišlo k hasičům v Hradci, úbytek byl zaznamenán v Chřenovicích. Připomenul i plánované akce a vyzdvihl zlepšení komunikace mezi jednotlivými sbory a vzájemnou informovanost. Dále proběhly volby funkcionářů okrsku do dalšího období.

Starostou byl zvolen Josef Borovský a hospodářkou Bronislava Holková.
Funkci okrskového velitele opustil z vlastního rozhodnutí dlouholetý funkcionář Václav Pokorný, přítomnými byl jako nástupce z navržených kandidátů zvolen Jaroslav Tvrdík z Číhoště.

Do okresních orgánů byli navrženi do rady prevence Karel Jaromír z Chřenovic a Bronislava Holková z Pavlova, do aktivu zasloužilých hasičů Jaroslav Nácovský a do kontrolní a revizní rady Jiří Novák z Číhoště.

Po vystoupení hostů byl stanoven plán práce na rok 2020 a přijato usnesení, kterým byly závěry z jenání schváleny. Fotografie Bronislava Holková.
Fotografie Bronislava Holková. Fotografie Bronislava Holková. Fotografie Bronislava Holková. Fotografie Bronislava Holková. Fotografie Bronislava Holková.
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
213104