Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 28. únor 2020, 07:32

Zkoušky Hasič II. a III. stupně 2020

Po dohodě s okrskovým starostou byl stanoven termín zkoušek ke získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupně pro hasiče havlíčkbrodského 17. okrsku na pátek 20.3.2020 od 18.00 hodin v Ledči nad Sázavou na požární stanici.

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád - technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d)
- ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6 - 10 otázek z prvních 1 - 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7 - 12 otázek z prvních 1 - 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)

Přitom platí, že ze všech oblastí (a,b,c,d) je pro :
Hasič III. stupně 30 otázek - maximální počet chyb 6 - prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek - maximální počet chyb 8 - prospěl

Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a,b,c,d) tématický celek:
Hasič III. stupně 1, tedy celkem 4 celky
Hasič II. stupně 2, tedy celkem 8 celků

Odkaz na testové soubory z www.dh.cz:

Otázky - oblast předpisy

Otázky - oblast prevence

Otázky-názvosloví


Otázky - speciální zásahyOtázky - ústní část


TESTOVACÍ PROGRAM
Zkoušky Odbornosti
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
213105