Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 8. červen 2020, 08:18

Cvičení na vodě v Hradci

V sobotu dne 6.6.2020 proběhlo pod taktovkou zástupce velitele ledečských dobrovolných hasičů Jaroslava Jelínka cvičení zaměřené na záchranu tonoucího a práci na vodní hladině. Cvičení se zúčastnili členové ledečského a hradeckého sboru. Po krátkém teoretickém breefingu následovala samotná praktická část. Procvičeno bylo plavání v suchém obleku, ovládání plavidla, záchrana tonoucího a transport utonulého i použití pomůcek. Po provedeném cvičení se přítomní ohřáli a občerstvili u ohně.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
212518