Hasiči Ledeč nad Sázavou
Jméno Heslo

Zpráva | 15. červen 2020, 07:37

Zábavné odpoledne v Ostrově

V sobotu dne 13.6.2020 se ledečští dobrovolní hasiči spolu s kolegy z Hradce zúčastnili v Ostrově zábavného odpoledně na hřišti u Kamenného stáda. Příjemné odpoledne s programem doplnili hasiči ukázkou požárního zásahu, při které bylo od vodního zdroje vytvořeno dopravní vedení do cisterny a útočné vedení D25 a z cisterny pak útočené vedení C52 střední pěnou. Po ukázce hasiči káceli máj a vzhledem k příznivému počasí užili volné odpoledne.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Daniel Horký
Fondy Evropské Unie Kraj Vysočina FOND VYSOČINY - fond na podporu rozvoje kraje Vysočina
212518