Funkční a hodnostní označení hasičů

Zpráva | 28. leden 2008, 09:11

Poslední dobou se stále častěji setkávám s otázkou, týkající se funkčního označení členů sborů doborovolných hasičů a jednotek požární ochrany obcí. Dotazy vesměs pokládají mí známí, nebo naši noví členové - „co že to mají ti hasiči za hodnosti?“.

Nejprve je na místě uvést, že se nejedná o hodnosti (hodnostní označení), nýbrž označení funkcí - funkční.

Sama odpověď je složitější a nic při ní nenahradí názornost. Z toho důvodu jsem požádal webmastera Vidu Gunaratnu, aby s laskavým svolením SDH obce Slatina, kde je vyobrazení funkčního označení přehledně zpracováno, umístil obdobné vyobrazení i na naše stránky.

Z horní části vyobrazení vyplývá, že zlatými kolejničkami jsou označováni členové na základě let členství, zlatými rozetami funkcionáři sboru, a v dolní části vyobrazení jsou označení, která jsou používána členy výjezdové jednotky - stříbrné rozety, vyjadřující především kvalifikaci hasiče.

Dále vzhledem k tomu, že jsme smíšený sbor, je na místě uvést, že se funkční označení dobrovolných hasičů liší od hodnostního označení hasičů profesionálních.

Profesionální hasiči používají na svých stejnokrojích hodnostní označení odvozené od služebních hodností, stanovených zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění.

Hodnostní označení je u jednotlivých služebních hodností stanoveno takto: referent - rotný, vrchní referent - strážmistr, asistent - nadstrážmistr, vrchní asistent - podpraporčík, inspektor - praporčík nebo nadpraporčík, vrchní inspektor - nadpraporčík nebo podporučík, komisař - poručík nebo nadporučík, vrchní komisař - kapitán nebo major, rada - podplukovník nebo plukovník, vrchní rada a vrchní státní rada - plukovník. Zcela ojediněle se lze u topmanagementových pozicí setkat s brigádním generálem, generálmajorem nebo generálporučíkem, hodnostmi, do kterých jmenuje prezident republiky. Pro úplnost dodávám, že u služebních hodností, u kterých jsou uvedeny dvě varianty hodnostního označení, vyšší označení přísluší příslušníkovi, který je ustanoven do vedoucí funkce.

Stejný princip hodnostního označování platí u Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR. Vzory hodnostního ozačení stanoví Nařízení vlády č. 508/2004 Sb. (Čá.176)
Daniel Horký


Zdroj: http://hasici.ledecns.cz/zprava.php?id=1136