Hasiči na Notorburgu 2021

I v letošním roce se ledečští dobrovolní hasiči po schválení radou města Ledeč nad Sázavou zúčastnili v posledních letech snad největší a nejnavštěvovanější akce v Ledči nad Sázavou, letos již 18. ročníku Bitvy o Notorburg.

Požárně bezpečnostní asistence na této akci i letos spočívala v pomoci organizátorům zajistit bezpečný průběh akce. Součástí bitvy byly pyrotechnické efekty, akci provázelo teplé počasí. Diváci i účinkující byli opakovaně osvěženi vodou čerpanou z řeky; ohněm zasažené kulisy, u kterých došlo k narušení statiky, byly zajištěny tak, aby v dalším průběhu akce neohrozily žádné z přítomných osob anebo nezavdaly příčinu vzniku požáru.

Atmosféru akce přiblíží připojené fotografie.