Ocenění

Členové Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou bývají za svojí činnost ve sboru oceňováni různými institucemi a orgány. Níže je uvedený výčet oceněných členů. Jsou uvedena i ocenění udělené před rokem 1989, neboť hasičská činnost – požární represe ani prevence – záchrana a ochrana majetku, zdraví a životů – nikdy neměla skutečný politický rozměr.

Seznam oceněných členů

Nikoliv všichni uvedení jsou stále členy sboru. Čest památce těm, kteří naše řady opustili řízením osudu. Ti, kteří opustili naše řady svým přičiněním, nechť vědí, že jejich předchozí práce či zásluhy nejsou popírány.