Přiblížení činnosti dobrovolných hasičů dětem

Po delším odstupu byla opět realizována preventivně výchovná činnost na školách. Sbor dobrovolných hasičů realizuje preventivně výchovnou činnost na základě stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde je zakotvena v ust. čl. 3 odst. 3 písm. b) a f), resp. čl. 74 odst. 1 písm. d), ale vychází i ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci preventivně výchovné činnosti se zaměřujeme na výchovu dětí a vzdělávání obyvatelstva v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Cílem preventivně výchovné činnosti je předat dětem a občanům znalosti z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, aby byli schopni předcházet nebo účinně reagovat na vzniklé mimořádné události.

Dětem na I. stupni základní školy jsou přiměřenou formou představeny základní složky integrovaného záchranného systému; nebezpečí a to nejen živlů, jako je oheň, voda, vítr; co dělat při požáru, základní informace o hašení a prevenci vzniku požárů a jsou přiblíženy základní věcné prostředky požární ochrany používané hasiči.