150 let hasičů na Městských slavnostech

V rámci letošních Městských slavností oslavili ledečtí hasiči 150. výročí svého založení. V rámci slavností vystoupil taneční, pěvecký a dechový soubor Základní umělecké školy, Taneční soubor Střediska volného času, Ledečský akordeonový orchestr Slávka Brabce, skupiny Natřije, Michal Tučný revival, Vlastní verze, Sabrage, Rocktom, Bohemian Higlander a program vyvrcholil vystoupením skupiny Wohnout a Psychohlína. Akci zahájil a moderoval Ing. Jan Drápela, úvodního slova se ujala starostka města Ing. Hana Horáková a starosta hasičů Mgr. Daniel Horký.

V úvodu akce starosta hasičů přivítal přítomné a připomenul některá významná data hasičského hnutí na pozadí kulturních a společenských událostí druhé poloviny 19. století a provázanost kulturního dění a hasičského hnutí v obcích a městech.

V další části programu, kde byly připomenuty některé hlubší historické souvislosti, dobrovolní hasiči z Číhoště předvedli požární zásah s jejich historickou stířkačkou taženou koňmi.

Poté proběhlo ocenění sboru. Okresní starosta Josef Stejskal a okresní ředitel hasičů plk. Mgr. Luboš Vacek předali sboru nejvyšší vyznamenání, kterým je stuha k historickému praporu. Dále bylo v rámci akce uděleno starostovi ledečských hasičů čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Václavu Pokornému medaile za mimořádné zásluhy. Rovněž bylo připomenuto, že ledečský sbor patří mezi ty nejstarší nejen v okrese.

Doprovodný program hasičů, který zahrnoval statické ukázky současné techniky a pro dospělé možnost vyzkoušet si některé discipliny požárního sportu a pro děti práci se džberovou stříkačkou, byl ukončen ukázkou vyproštění osoby z havarovaného automobilu.

Jménem ledečských hasičů děkujeme zejména Městu za možnost spojení oslav našeho významného výročí a Ing. Janu Drápelovi za vynikající spolupráci při přípravě a organizaci akce. Za dobrovolné hasiče děkujeme kolegům z Číhoště a Hasičského záchranného sboru za působivé ukázky. Děkujeme všem kteří Městské slavnosti navštívili a přispěli tak ke skvělé atmosféře celé akce, při které odkaz na hasičské výročí zazněl i po půlnoci při vystoupení legendární skupiny Psychohlína.

Veříme, že prezentací své historické i současné činnosti jsme zaujali i případné nové zájemce o členství u dobrovolných hasičů anebo o službu v Hasičském záchranném sboru Kraje Vysočina.