Dvě cvičení v jednom dni

Ve čtvrtek dne 27.4.2023 byl ve 13.00 hod. naší jednotce vyhlášen požární poplach. Podle prvotních informací se mělo jednat o požár objektu bývalé loděnice u ledečského fotbalového stadionu, uvnitř se měla nacházet jedna osoba. Na místo události vyjela profesionální i dobrovolná jednotka z Ledče a jednotka z Kožlí. Během několika málo minut bylo na místě události zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. V rámci simulovaného zásahu byly zachráněny dvě osoby. Cvičení bylo ukončeno cca. třicet minut po vyhlášení poplachu. Podle ust. § 17 odst. 1 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému se prověřovací cvičení provádí za účelem ověření přípravy složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací. Součástí cvičení může být i vyhlášení cvičného poplachu pro složky integrovaného záchranného systému.

V 17.00 hod. téhož dne se pak jednotky sborů havlíčkobrodského 17. okrsku sešly na dalším cvičení, které zorganizoval okrskový velitel Ing. Jaroslav Tvrdík s okrskovým starostou Josefem Borovským za účasti velitele ledečské stanice ppor. Petrem Ševců.

Předmětem výcviku bylo prověření součinnosti jednotek při kombinaci kyvadlové a dálkové dopravy vody, včetně zřízení čerpacího stanoviště pro plnění cisternových automobilových stříkaček v místě vodního zdroje.

Cílem výcviku bylo prověřit a zlepšit připravenost jednotek při průběhu události lesního požáru většího rozsahu, určeno bylo místo známé jako Boroviny. Čerpací stanoviště bylo zřízeno v obci Číhošť. Zde dvě jednotky průběžně plnily přenosnými stříkačkami cisternové automobilové stříkačky, které kyvadlově zásobovaly vodou cisternu na styčném stanovišti. Ze styčného stanoviště byla voda kontinuálně dodávána do dopravního vedení dálkové dopravy vody. Po cca. 100150 metrech byly po trase vedení alokovány jednotky s požárními stříkačkami pro zajištění čerpání vody do určených úseků (Boroviny směr Vlkanov).

Cvičení naplnilo svůj účel, došlo k prověření techniky, součinnosti jednotek, činnosti hasičů a ověřeny faktické možnosti dodávání většího množství hasební vody do vzdálených míst v lesním terénu bez vlastního vodního zdroje.