Blíží se svátek sv. Floriána – o něm, jeho vyobrazeních, jeho předchůdcích a kolegovi

Dne 4.5. slaví svátek svatý Florián, patron hasičů a kominíků. Florián (lat. Florianus – „kvetoucí“ – proto na Květoslava) sloužil na přelomu 3. a 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní právě Římské říše na území dnešního Rakouska. Po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána byl jako křesťan nucen opustit státní služby. Nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika vězněným souvěrcům. Byl přitom dopaden a následně potrestán. Během mučení opakovaně odmítl zapřít víru a tak byl s mlýnským kamenem na krku utopen v řece. Za neochvějnou víru a mučednickou smrt byl prohlášen za svatého. Mezi atributy sv. Floriána patří přilba římského vojáka, meč a korouhev, a především vědro, jímž hasí hořící dům.

Obraz nebo plastika sv. Floriána je k vidění téměř v každé obci, v Ledči například na Husově náměstí anebo na hasičské stanici, jak na průčelí budovy, tak uvnitř.

Sv. Florián na náměstí

Na mariánském sloupu na ledečském Husově náměstí, je sv. Florián vyobrazen spolu se sochami sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Mariánský sloup je typ sochařského díla, které má podobu sloupu, na jehož vršek je umístěna mariánská socha. Některé jsou označovány jako morové. Morový sloup nebo morová statue je typ monumentálního sochařského díla, které se od poloviny 16. století do konce 18. století stavělo na místě morových hřbitovů a zejména na veřejných prostranstvích měst v Evropě jako pomník morové epidemii. V období následující epidemie moru často býval sloup, postavený za předchozí epidemie, vysvěcen a užíván jako oltář pro venkovní bohoslužby, když byly kostely z hygienických důvodů zavřeny.

Ledečský mariánský sloup měří téměř 13 metrů a byl postaven v roce 1770 pardubickým sochařem Jakubem Teplým. Jakub Teplý (1729 – 1802) působil v letech 1761 – 1796 i v okolí Ledče nad Sázavou. Jeho díla se slohově řadí do pozdního baroka a neoklasicizmu. Během jeho působení v Ledči bydlel v Koželské ulici. Je ironií osudu, že jeho dům zcela shořel při požáru, ke kterému došlo 18.4.1766.

Sv. Florián na hasičské stanici

V roce 2009 byla ledečským hasičům věnována socha sv. Floriána, zhotovená řezbářem Jaroslavem Urbanem z Ledče.  Umělecké dílo se nachází uvnitř stanice.

Od roku 2021 je i na průčelí hasičské stanice v Pivovarském údolí umístěna plastika sv. Floriána, v prosklené vitríně se solárními panely.

Před sv. Floriánem byli ochránci před ohněm sv. Agáta a Vavřinec.

Sv. Agáta

Sv. Agáta žila kolem roku 225 na Sicílii. Legenda praví, že rok po Agátině mučednické smrti ohněm a žárem obyvatelé Katalánie zastavili při výbuchu Etny proud sopečné lávy závojem této mučednice.

Sv. Vavřinec

Sv. Vavřinec žil okolo let 250 ve Španělsku. Byl upálen na roštu za pomoc chudým. Podle slov papeže Lva Velikého oheň, který hořel v něm, mu pomáhal snášet oheň mučednický.

Floriánský kříž

V Americe je tradičním symbolem hasičů tzv. Floriánský kříž, někdy označován jako Maltézský kříž, často je jejich označení zaměňováno. Počátky symbolu sahají do byzantské kultury v 6. století. Osmihrotý kříž byl užíván rytíři při křížových výpravách. Dodnes je znakem Johanitů – Maltézských rytířů, řádu, který vznikl k pomoci trpícím a ochraně poutníků a víry. Údajně právě od jejich znaku byl odvozen tzv. Floriánský kříž. Ten je rovněž osmihrotý, ale má zaoblené strany. V jeho tvaru je pak umisťována další tradiční symbolika.

Sv. archanděl Michael

V oboru bezpečnostně právním, nebo lépe v oboru vnitřní bezpečnosti, v podnebí evropského anticko-biblického dědictví, je na místě pro úplnost připomenout, že i policisté mají svého patrona. Je jím archanděl Michael. Často je zobrazován společně s nápisem „St. Michael protect us“ na různých nášivkách, odznacích či přívěscích, nošených policisty a vojáky. Policejní verze symbolu často obsahuje modrou linku, která bývá stylizována nejčastěji v meči.

Michael je nejznámější z archandělů, vyskytuje se i v abrahámovských náboženstvích.  V křesťanství, kde se označuje také za svatého Michaela či Michala, je znám z Apokalypsy jako přemožitel Antikrista v podobě draka. S ním bývá často vyobrazován, jedná se ale spíš o symbol vítězství (božského) řádu nad chaotickými silami (temnot). Jeho atributy tedy jsou váhy, drak nebo ďábel, meč, případně bývá vyobrazen jako rytíř s křídly. Výjimečně, například jako tomu je na Andělském hradě v Římě, je vyobrazen, kterak ukládá meč do pochvy. Zde se jedná se o odkaz na zvěstování blížícího se konce morové pandemie okolo roku 590.

Tenká modrá linie, tenká červená linie

Tenká modrá linka, která se objevuje v kombinaci se státními a křesťanskými symboly má zahraniční původ. Thin blue line je symbol, který byl původně používán policisty Velké Británie jako vyjádření úcty k padlým kolegům, nejdříve jen jako tenká modrá linka na černém pozadí, později horizontálně křížící černobílou stylizaci britské vlajky. Po roce 1988, po uvedení stejnojmenného dokumentárního filmu o vraždě Dallaského policisty Roberta W. Wooda se ale používání tohoto symbolu rozšířilo i do USA a Kanady. Význam symbolu se postupně také rozšiřoval a tak se černobílá stylizovaná vlajka s tenkým modrým pruhem stala symbolem podpory nejen padlým, ale také žijícím policistům i jejich rodinám. Ve velkém měřítku se to ukázalo při demonstracích v Dallasu v roce 2016. Vypukly zde nepokoje, během kterých snipeři zastřelili pět policistů a sedm jich zranili. Mnoho lidí tehdy svou podporu policejnímu sboru prezentovalo právě stylizovanou vlaječkou s tenkým modrým pruhem. Pak se symbol již začal rozšiřovat do mnoha dalších zemí po celém světě.

Tenkou modrou linií se vracíme k hasičům, protože u těch se ujala verze červená. Thin red line má po přiměřené oborové modifikaci téměř stejný symbolický význam.