Dne 11.11. si připomeneme Den válečných veteránů a další aktuality

V rámci ohlednutí za činností dobrovolných hasičů od posledního příspěvku na našich stránkách můžeme připomenout asistenci na akci Probouzení čertí chátry na hradě dne 30.9.2023.

Měsíc říjen letošního roku pak patřil mezi klidnější. Jednotka vyjela pouze v jednom případě a to na planý poplach do hotelu v nedalekých Koutech, kde bylo aktivováno čidlo elektronické požární signalizace.

Dále proběhla členská schůze, na které byly stanoveny standardní úkoly, zejména pak kondiční jízdy a výcvik obsluhy motorových pil.

Člence našeho sboru Natalii Franclové gratulujeme k narození syna.

Z připravovaných akcí lze zmínit asistenci na lampionovém průvodu s rozsvícením vánočního stromu na náměstí v neděli dne 3.12.2023 a asistenci na Mikulášské nadílce na hradě v úterý dne 5.12.2023.

Na blížící se sobotu dne 11.11. vychází významný den, Den válečných veteránů. I proto se čím dál častěji setkáváme se symbolem květu vlčího máku ve veřejném i virtuálním prostoru.

Svátek vznikl v souvislosti s ukončením první světové války, když bylo dne 11.11.1918 v 11.00 hod. podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem. První oslavy tohoto Dne příměří, se datují od 11.11.1919, zejména ve Velké Británii mají silnou tradici a od roku 1921 jsou díky Britské legii spojovány se symbolem květu vlčího máku.

Myšlenka památky ukončení první světové války a památky padlých se šířila po celém světě. Od roku 1954, kdy byl v Americe změněn název svátku ze Dne příměří na Den válečných veteránů, se svátek týká všech všech veteránů ze všech konfliktů. V britské tradici je svátek označován jako Den vzpomínek.

Symbolem svátku je květ vlčího máku. Motiv je inspirován básní Na flanderských polích, ve které pokrývaly hroby vojáků. Autorem básně je kanadský armádní chirurg pplk. John McCrae, který sloužil na evropské západní frontě.

Od roku 2003 je podle novely zákona o státních svátcích 11. listopad významný den, který je podle tehdejšího stanoviska Vlády věnován veteránům všech válečných konfliktů. „Slaví se ve všech demokratických zemích Evropy, USA a Kanadě jako významná připomínka vítězství demokracie ve světě, ke kterému pomohly i Československé legie.“

V současné době Česká republika eviduje asi 15.000 válečných veteránů a veteránek. Čeští vojáci působili od roku 1990 v Perském zálivu, na Balkáně, v Afghánistánu a na dalších místech Evropy, Asie a Afriky. Památku veteránů ctíme.

Zdroje:
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8158
https://www.vhu.cz/den-valecnych-veteranu-nejen-vojaci-dvou-svetovych-valek-ale-i-soucasni-veterani-z-misi/
https://denveteranu.cz/
Obrázek:
https://www.seznamzpravy.cz