Ledečtí dobrovolní hasiči v září 2023

Se začátkem školního roku narostla dětem i jejich rodičům řada nejrůznějších povinností a starostí. To však nemá dopad na chod a fungování hasičů, ať již jsou rodiči, nebo studenty.

V sobotu 26.9.2023 proběhly kondiční jízdy a zátěžové testy nositelů dýchací techniky, v souvislosti s tím proběhla údržba a dílčí opravy na našem zásahovém vozidle.

Následující sobotu, dne 2.9.2023 ledečtí hasiči zajistili asistenci na motokrosových závodech na Rašovci. Téhož dne proběhla oslava 20. výročí založení hasičského muzea v Číhošti. Současně se zástupce ledečského sboru zúčastnil svěcení praporu a oslav 140. výročí hasičů Moravské jednoty v Rajhradě.

V úterý 5.9.2023 jsme se důstojně rozloučili s panem Františkem Kovářem, zesnulým hasičem z Číhoště.

Dne 14.9.2023 jednotka vyjela spolu s jednotkou Hasičského záchranného sboru a dalšími dobrovolnými jednotkami k požáru stodoly v Horní Pasece.

Z připravovaných akcí lze zmínit účast na nedělním „Probouzení čertí chátry na hradě“ konané dne 30. 9. 2023.