Zkoušky Hasič III. stupně okrsku č. 11

V sobotu dne 25.11.2023 proběhly na ledečské hasičské stanici zkoušky ke získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně pro hasiče havlíčkobrodského 11. okrsku.

Ke zkoušce před komisí ve složení člen okresní a krajské odborné rady represe OSH Havlíčkův Brod a KSH Vysočina Jaromír Joukl, velitel okrsku č. 17 okresního sdružení Havlíčkův Brod Ing. Jaroslav Tvrdík a starosta ledečského sboru Mgr. Daniel Horký, nastoupilo sedm hasičů z Lipnice, Skály a Věže.

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost. Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád – technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a,b,c,d) a následně ústní zkouškou.

Tak, jak to u všech zkoušek někdy chodí, ne každá otázka sedne každému a jelikož jeden ze zkoušených neměl při volbě otázek pomyslnou šťastnou ruku, u zkoušky nevyhověl a v případě zájmu se může dostavit při dalším vyhlášeném termínu.

Zbylých šest hasičů zkoušky složilo a tak jim ke získání odznaku odbornosti, který jim bude předán při první vhodné příležitosti, gratulujeme.