Vánoce 2023 plné zásahové činnosti

Dne 23.12.2023 napadla nadílka mokrého těžkého sněhu, který ač působil v krajině romanticky, způsobil řadu komplikací a to nejen v silniční dopravě. Vzhledem pod váhou sněhu popadaných stromů došlo k rozsáhlým výpadkům elektrické energie a komunikace byly neprůjezdné.

V souvislosti s předštědrovečerní sněhovou nadílkou hasiči zasahovali téměř většinu dne a část noci, těžiště zásahové činnosti spočívalo v odstraňování stromů spadlých přes silnice a na dráty a to směrem na Ostrov, Hamry, Světlou, Kozlov, Horní Ledeč, Bohumilice, Budeč, i na dalších místech.

Během této činnosti bylo na místě rovněž pomoci s vyproštěním vozidel z příkopů apod.

Téhož dne jsme se spolu s našimi profesionálními kolegy připojili k pietnímu aktu a uctili památku obětí střelby na pražské Filosofické fakultě.

Po náročných zásazích v nepříznivých povětrnostních podmínkách následoval klidnější Štědrý den.

Dalšího dne, na Boží hod vánoční dne 25.12.2023 však v důsledku tání napadlého sněhu další zásahy vyžádala rozvodněná řeka Sázava.

Hned dopoledne bylo na místě zahájit čerpání vody z objektu mlýna v Mlýnské ulici. Následující činnost byla zaměřena na přípravu materiálu k dalším zásahům.

Řeka v průběhu dne stoupala a postupně zaplavovala k ní přilehlé komunikace. Nejvíc vody se rozlilo před Sokolovnou, ale i na dalších níže položených místech nábřeží.

Hasiči během dne připravili dostatečný počet pytlů s pískem, který pak byl rozmisťován na potřebná místa.

K poslednímu zásahu dobrovolných hasičů došlo ve večerních hodinách pod mostem a následně byl tok řeky pouze monitorován, nad ránem již hladina řeky spolehlivě a trvale klesala a vracela se do svého koryta.

Slovy Hasičského záchranného sboru za sebou máme nejnáročnější Vánoce za období minimálně pěti posledních let.  V rámci kraje hasiči zasahovali u více než 500 událostí. V drtivé většině případů se jednalo o odstranění stromů, čerpání vody a monitorování stavu vodních toků. Nejvíce událostí dle krajských hasičů řešili hasiči na Havlíčkobrodsku.