Výroční valná hromada okrsku č. 17 – Ledečsko

V pátek dne 16.2.2024 proběhla v Prosíčkách výroční valná hromada ledečského hasičského okrsku, které se zúčastnili zástupci všech sborů dobrovolných hasičů havlíčkobrodského okrsku č. 17. Jednání zahájil a řídil okrskový starosta Josef Borovský, který přivítal hosty, mezi kterými nechyběla starostka Ledče nad Sázavou Ing. Hana Horáková, starostka Prosíček Šárka Velátová, DiS., zasloužilý hasič plk. VV Jaroslav Nácovský, zástupci odborných rad, anebo i starosta sousedního okrsku č. 18 a náměstek okresního starosty Jan Cihlář a další. Své zprávy přednesli velitel okrsku Ing. Jaroslav Tvrdík, hospodářka Bronislava Holková, jakož i další diskutující. Předmětem jednání bylo zejména vyhodnocení práce v roce 2023 a plán práce na rok 2024, rekapitulace proběhlých akcí a připomenutí hlavních plánovaných akcí a udělení titulu zasloužilý hasič Jiřímu Novákovi. Mezi připravovanými akcemi je zejména okrsková soutěž v Chřenovicích, která prběhne 25.5.2024 a hasičská fontána, která je plánována na ledečská nábřeží na den 8.5.2024. K narozeninám přítomní popřáli zasloužilému hasiči plk. VV Jaroslavu Nácovskému a jednání bylo zakončeno občerstvením a volnou diskuzí.

Plánované akce shrnutí:

Školení a zkoušky hasič III. a II. stupně – informovat o zájmu a počtech uchazečů.

6. dubna – školení pro hospodářů sborů

20. dubna – školení preventistů

8. května – hasičská fontána v Ledči na řece plus nácvik u příležitost 160 let hasičstva v republice

25. května – okrsková soutěž v Chřenovicích

15. června – prapory v Telči – přihlášky uzavřeny, již přihlášeno 700 sborů, kapacita naplněna

22. června okresní kolo soutěže v požárním sportu

22. června dětská soutěž v Kozlově

2.- 6. září rekreace ZH v Koutech

11. června den IZS v Havl.Brodě

20. září soutěž TFA v Ledči