Svátek svatého Floriána

Zítra, v sobotu dne 4. května, slaví svátek jako každý rok Květoslavové a sv. Florián.  V České republice je podle informací dostupných na internetu celkem 2.563 lidí se jménem Květoslav a Floriánů 130. Většina hasičských kalendářů však připomíná zejména svátek patrona hasičů, svatého Floriána.

Florián (lat. Florianus – „kvetoucí“ – proto na Květoslava) sloužil na přelomu 3. a 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní právě Římské říše na území dnešního Rakouska. Po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána byl jako křesťan nucen opustit státní služby. Nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika vězněným souvěrcům. Byl přitom dopaden a následně potrestán. Během mučení opakovaně odmítl zapřít víru a tak byl s mlýnským kamenem na krku utopen v řece. Za neochvějnou víru a mučednickou smrt byl prohlášen za svatého. Mezi atributy sv. Floriána patří přilba římského vojáka, meč a korouhev, a především vědro, jímž hasí hořící dům.

Obraz nebo plastika sv. Floriána je k vidění téměř v každé obci, v Ledči například na Husově náměstí anebo na hasičské stanici, jak na průčelí budovy, tak uvnitř.

Sv. Florián na náměstí

Na mariánském sloupu na ledečském Husově náměstí, je sv. Florián vyobrazen spolu se sochami sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Mariánský sloup je typ sochařského díla, které má podobu sloupu, na jehož vršek je umístěna mariánská socha. Některé jsou označovány jako morové. Morový sloup nebo morová statue je typ monumentálního sochařského díla, které se od poloviny 16. století do konce 18. století stavělo na místě morových hřbitovů a zejména na veřejných prostranstvích měst v Evropě jako pomník morové epidemii. V období následující epidemie moru často býval sloup, postavený za předchozí epidemie, vysvěcen a užíván jako oltář pro venkovní bohoslužby, když byly kostely z hygienických důvodů zavřeny.

Ledečský mariánský sloup měří téměř 13 metrů a byl postaven v roce 1770 pardubickým sochařem Jakubem Teplým. Jakub Teplý (1729 – 1802) působil v letech 1761 – 1796 i v okolí Ledče nad Sázavou. Jeho díla se slohově řadí do pozdního baroka a neoklasicizmu. Během jeho působení v Ledči bydlel v Koželské ulici. Je ironií osudu, že jeho dům zcela shořel při požáru, ke kterému došlo 18.4.1766.

Sv. Florián na hasičské stanici

V roce 2009 byla ledečským hasičům věnována socha sv. Floriána, zhotovená řezbářem Jaroslavem Urbanem z Ledče.  Umělecké dílo se nachází uvnitř stanice.

Od roku 2021 je i na průčelí hasičské stanice v Pivovarském údolí umístěna plastika sv. Floriána, v prosklené vitríně se solárními panely.