Předání nových nosičů od společnosti SCHÄFER – SUDEX s.r.o.

Dne 31.5.2023 proběhlo předání nových nosičů PSS 4000 s manometrem a plicní automatikou, které nám darovala společnost Schäfer – Sudex s.r.o., za účasti ředitele společnosti Ing. Martina Šindeláře, Ph.D. a velitele dobrovolných hasičů v Ledči n. S. Filipa Šimůnka.

Nosič Dräger PSS 4000 je jedním z nejlehčích nosičů pro kompaktní dýchací přístroje ve své třídě, který je určen pro hašení požárů v extrémních podmínkách. Uplatňuje stejnou pokročilou technologii a filosofii konstrukce, jaká se používá i v nejvyšší řadě profesionálních dýchacích přístrojů pro krátkodobé a dlouhodobé použití.

Společnost Schäfer – Sudex s.r.o. ledečské dobrovolné hasiče každoročně podporuje vybaveností výjezdové jednotky, která je díky těmto darům lépe akceschopna, pan ředitel Šindelář se osobně účastní výročních valných hromad, kde naposledy poděkoval za spolupráci s ledečskými dobrovolnými hasiči, z nichž řada je zaměstnána v jím řízené společnosti, přislíbil podporu i do dalšího období a zobecnil některá z východisek řízení rizik.

Velice děkujeme společnosti Schäfer – Sudex s.r.o. za veškerou podporu.